ODA KAYIT EVRAKLARI

Esnaf ve Sanatkârlar Sicil ve Oda Kayıt İçin Gerekli Evraklar

 1. 2 Adet Vergi Dairesinin Sicil Yoklama Belgesi veya Faaliyet Belgesi 
 2.  2 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aslı
 3.  2 Adet Sabıka Kaydı
 4. 2 Adet Fotoğraf
 5. 1 Adet Dosya
 6. Milas Belediyesi Ek Binasından Numarataj Bilgi Evrağı
 7. İkametgah

  Yukarıda yazılı evraklar hazırlanarak önce Odaya sonra 1 er tanesi ile Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne, oradan verilecek sicil belgesinin aslı ve 1 Adet fotokopisi ile Odamıza kaydınız yapılacaktır.

  Şahıslar Esnaf Sicil Müdürlüğüne bizzat kendileri kayıt yaptıracaklardır. Vekaleti olanlar vekaletnamede Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğündeki Sicil işlemleri ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası işlemleri ibaresi yazacaktır.