BASİT USÜL MUHASEBE İŞLEMLERİ

BASİT USULE TABİ OLMA ŞARTLARI


basit usule tabi olma Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.000 TL, diğer yerlerde 4.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Basit Usule Tabi OlmanıÖzel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere;

– 1 numaralı bent için 84.000 TL ve 120.000 TL,

– 2 numaralı bent için 40.000 TL,

– 3 numaralı bent için 84.000 TL,