YILLIK AİDATLARA 2016 DA ZAM YOK

YILLIK AİDATLARA 2016 DA ZAM YOK

 

31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca asgari ücret, 01/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında aylık brüt 1.647.-TL  olmuştur.

Asgari ücrette yapılan yaklaşık %30’luk artış,  esnaf ve sanatkarlarımızın kayıt ücreti ve yıllık aidatlarına da yansıdığından, bu durumun onları ekonomik açıdan zor durumda bırakacağı düşüncesiyle; esnaf ve sanatkarlarımızın üzerindeki yükü daha fazla artırmamak amacıyla,  2015 yılı için uygulanan kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesinin 31/12/2016 tarihine kadar değiştirilmeden aynen devam ettirilmesi, Konfederasyonumuzca uygun bulunmuştur.

Üyelerimize önemle duyurulur.

                                                                                                               Celal DEVRİM

                                                                                                                     Milas 

                                                                                                  Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı