Yeni Kayıtlarda Ustalık Belgeleri Kaldırıldı

Yeni Kayıtlarda Ustalık Belgeleri Kaldırıldı

ustalık belgesi

Esnaf ve sanatkârlarımızın oda ve sicil kayıtları sırasında sorun olan, 5362 sayılı Kanun’a tabi odalarımızın üye kaybetmesine ve dolayısıyla haksızlığa yol açan, teşkilat yöneticilerimizi zor durumda bırakan ve yıllardır çözümü için çaba gösterdiğimiz ustalık belgesi sorunu ile hafta tatili ruhsat harçlarına ilişkin olarak esnaf ve sanatkârlarımızın yaşadığı mağduriyet de yine bu kanunla ortadan kaldırılmıştır.

Buna göre, Ustalık belgesi, o mesleği bizzat icra edenlerden istenecek, işyeri açılırken sicil ve odaya kayıt sırasında ustalık belgesi veya muadili belgeler istenmeyecektir” dedi.