6552 Sayılı Torba Yasası Üyelerimize de müjde verdi

6552 Sayılı Torba Yasası Üyelerimize de müjde verdi

Yeni torba yasası ile esnaf ve sanatkârlarımızıda ilgilendiren düzenlemelere yer verilmiştir.

 

YILLIK AİDAT BORÇLARI

1 – Esnaf ve sanatkârlarımızın 11 Eylül 2014 tarihinden önceki; yıllık aidat borçlarını Kasım 2014 ayı sonuna kadar odamıza bir dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.   

3 – Borç asıllarına, halen uygulanmakta olan 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunda öngörülen faiz oranı yerine, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranları uygulanacak ve buna göre hesaplanan yeni borç toplamı bulunacaktır.

4 – Esnaf ve sanatkârlarımız ile teşkilatımızın bu Kanun ile getirilen düzenlemelerden yararlanabilmeleri için dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve Kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

5 – Ödenmesi gereken toplam borcun; birinci. taksit ödeme süresi içinde (Aralık/2014 ayı sonuna kadar)  peşin ödenmesi, halinde toplam borçtan %10 oranında indirim yapılacaktır.

6 – Borçların ödenmesi gereken süre ve öngörülen sistem içinde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde; ilgililer bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacaklardır.